Flash not detected
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
Strona Główna środa, Październik 22, 2014
Wykaz podręczników

Rok szkolny 2014/2015Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Wykaz podręczników dla klas drugich
Wykaz podręczników dla klas trzecich
Rekrutacja 2014

Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Nauczyciele i pracownicy szkoły
Galeria
Pedagog Szkolny
Psycholog Szkolny

Dokumentacja szkolna

Filmoteka

Publikacje

Prace uczniów

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Pozytywnie zakręceni!!!
Krzysztof Kryczka - kolarstwo szosowe
Emil Hotkowski - programista i muzyk
Małgorzata Rdest -Mistrzyni Polski w kartingu
Anna Klimko - modelka
Ula Zielińska - fotografia
LIPDUB

lipdub

Dla maturzystów

90-lecie LO

Młode Pióra

Pogoda
Konkurs "Moja Przygoda w Muzeum"

Tomek Fatalski nagrodzony w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"!!!


12 września br. uczeń kl. III d, Tomasz Fatalski, odebrał w Muzeum Okręgowym w Toruniu nagrodę, przyznaną mu w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum".

Uczeń wykonał pracę „W świecie ikon” techniką haftu matematycznego – izonitu. Jego opiekunką artystyczną była p. Marta Czarnocka.

W czasie uroczystości otwarto także wystawę pokonkursową. Na konkurs nadesłano 2224 prace z Polski i zagranicy, nagrodzono łącznie 18 osób w czterech kategoriach wiekowych.

Lectio diving – rekolekcje

Lectio diving – rekolekcje


W dniach 21-23.09.2014r. wraz z innymi klasami oraz opiekunami uczestniczyliśmy w rekolekcjach w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.

Na miejscu czekał na nas ksiądz Jacek. To on, podczas rekolekcji, w bardzo zabawny sposób próbował pomóc nam odpowiedzieć sobie na pytanie – kim tak naprawdę jesteśmy. Poprzez drobne „eksperymenty”, anegdoty oraz film opowiadający o życiu niepełnosprawnego Nick’a Vujicic’a, ksiądz udowadniał nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Chciał ukazać nam również, że nie ma podziału na lepszych i gorszych. Uświadamiając sobie te prawdy, możemy kroczyć przez życie jako świadome swojej wartości osoby. Po krótkiej przerwie, nastąpiła adoracja Sakramentu oraz msza święta. Ostatnim punktem rekolekcji było zwiedzanie Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu.

Tegoroczne rekolekcje zostały bardzo dobrze zorganizowane. Wielkie podziękowania należą się księdzu Wojciechowi i księdzu Jackowi, którzy pozwolili nam, młodzieży, odpowiedzieć sobie na nurtujące nas pytania i na wzmocnienie nie tylko swojej wiary, ale także pewności siebie i radości z życia.

Karolina Tomaszek, Sylwia Źródłowska, klasa I D

Sztuka nie zna granic

 Z radością informujemy, że nasz projekt „Sztuka nie zna granic”, złożony w nowym programie Unii Europejskiej Erasmus+, otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 935 euro na trzy lata i będzie realizowany w latach 2014 – 2017 we współpracy z następującymi szkołami europejskimi:

 1. VZW SINT-LODEWIJKS VRIJ HANDELS EN SPORTINSTITUUT, SINT-MICHIELS, BELGIA
 2. LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO, LAPPEENRANTA, FINLANDIA
 3. INSTITUT VILATZARA, VILASSAR DE MAR, HISZPANIA
 4. VŠI KLAIPEDOS LICEJUS, KLAIPEDA, LITWA
 5. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BARREIRO, BARREIRO, PORTUGALIA
 6. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CAMPULUNG MOLDOVENESC, CAMPULUNG MOLDOVENESC,
 7. RUMUNIA
 8. GYMNAZIUM MIKULASA KOVACA, BANSKA BYSTRICA, SŁOWACJA
 9. SESIM SARPKAYA FEN LISESI, TARSUS, TURCJA
 10. LICEO SCIENTFICO STATALE "ENRICO FERMI", POLICORO, WŁOCHY

Konkurencja była naprawdę trudna – z 211 wniosków złożonych przez polskich koordynatorów zaakceptowanych zostało 32, w tym nasz. Eksperci ocenili nasz wniosek na 97,5 punktu na 100, co dało nam szósty wynik w kraju.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 10 – 16 grudnia 2014 w Barreiro w Portugalii.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i ich rodziców do włączenia się w działania projektowe.

Koordynator projektu Danuta Czyżewska.

Najazd Wikingów w Warszawie

Najazd Wikingów w Warszawie


W dniu 20 września drużyna z naszej szkoły w składzie:

   Karolina Romalska 1B
   Cezary Gralewicz 1B
   Paulina Maziarz 1B

wraz z koordynatorką projektów europejskich Danutą Czyżewską, wzięła udział w grze miejskiej Najazd Wikingów w Warszawie. Zasadniczym tematem gry były fundusze norweskie i EOG, ale zdarzały się też zadania w języku norweskim.

Po trzech godzinach zaciętej walki i dobrej zabawy, nasza drużyna ukończyła grę na 6 pozycji, zdobywając 42 punkty. Zwycięska drużyna zdobyła 48 punktów, a ostatnia nagrodzona 45, więc możemy być dumni z naszego wyniku, zwłaszcza, że nikt z nas nie jest specjalistą od wspomnianych funduszy.

Dziękuję swoim partnerom z drużyny za ducha walki i radość z pokonywania trudności.

Danuta Czyżewska.

Wybory do Samorządu Szkolnego 2014

Wybory do Samorządu Szkolnego w obiektywie Bartosza Szustakowskiego


Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrekcja Liceum zaprasza po odbiór świadectw dojrzałości

 po poprawkowym egzaminie maturalnym

w dniu 12 września 2014 r. o godz. 1200.

KIERMASZ KSIĄŻKI 2014

KIERMASZ KSIĄŻKI


Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego informuje, że w roku bieżącym 2014/2015 kiermasz książki odbędzie się drogą tradycyjną.

Uczniowie będą mogli wystawić do sprzedaży swoje podręczniki wyłącznie w poniedziałek 08.09.2014r na każdej przerwie od godziny 0845.

Stoiska do wystawienia podręczników zostaną przygotowane na korytarzu obok szatni.

Rozpoczęcie roku 2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
1 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 900.

Msza święta w Salezjańskiej Parafii pod wezwaniem Cyryla i Metodego odbędzie się

1 września 2014 r. o godzinie 800 .

Serdecznie zapraszamy!!!
Wyprawka szkolna 2014_2015

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)
 2. Zarządzenie Nr 565/14 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Pomocy udziela się uczniom:

 • uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy III liceum ogólnokształcącego
 • uczniom I-III posiadającym orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej:
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

KRYTERIA DOCHODOWE

 1. kryterium dochodowe, wynosi 539 złotych netto na jedną osobę w rodzinie (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).
 2. w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.., na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski wraz załącznikami składa się do dyrektora szkoły sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników może być:

 1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)
 2. Rachunek, paragon

Do 17 listopada 2014 roku rodzice, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie muszą otrzymać pieniądze.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową lub afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz osób korzystających z pomocy poza kryterium dochodowym).

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający składanie wniosek (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości – oświadczenie o wysokości dochodów):
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS
  • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku,
  • wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
  • zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących
  • stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku rodzinnego.

KWOTA DOFINANSOWAŃ

 • dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego – do kwoty 445 zł
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych- do kwoty 225 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek 1 - dotyczy uczniów klas III spełniających lub niespełniających kryterium dochodowego

Wniosek 2 - dotyczy uczniów I, II, III klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Wniosek 3 - dotyczy uczniów I, II, III klas: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Egzaminy poprawkowe_2014

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2013/2014

Data Godzina Przedmiot Liczba
uczniów
Rodzaj
egzaminu
Sala
26 sierpnia 2014 r. 900-945 Matematyka 3 pisemny 104
1015-1030 Matematyka 3 ustny 104
1030-1045
1045-1100

 

Data Godzina Przedmiot Liczba
uczniów
Rodzaj
egzaminu
Sala
27 sierpnia 2014 r. 900-945 Język rosyjski 2 pisemny 104
1015-1030 Język rosyjski 2 ustny 104
1030-1045

Maturalne egzaminy poprawkowe sierpień 2014

Data Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Przedmiot Liczba
zdających
Rodzaj
i poziom
egzaminu
Sala
26 sierpnia 2014 r. 900-1150 Język polski,
Matematyka
9 pisemny-
podstawowy
110
900-1100 Język angielski 2 pisemny-
podstawowy
108
27 sierpnia 2014 r. 800-920 Język angielski 5 ustny-bez
określenia
poziomu
108

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

Maturzyści, którzy przystępują do egzaminu powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość

Kolejny etap rekrutacji

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum podczas kolejnego etapu rekrutacji odbędzie się w następujących terminach:

27 czerwca 2014 - od godz. 1100 do 1600

28 czerwca 2014 (sobota) - od godz. 900 do 1300

30 czerwca 2014 - od godz. 800 do 1600

Strona 1 z 45 1 2 3 4 > >>
BIP
Dziennik internetowy
librus

Kontakt:
Marcin Śledź
marcsle@wp.pl

@-learning

Młody Obywatel

Szkoła Przyjazna Zdrowiu

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Godzina
IT Szkoła

Lokalizacja LO

Pokaż Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie na większej mapie
Solidarność

Solidarność

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Przyjaciół i Absolwentów
LO im. S. Żeromskiego
Nasz Czerwoniak

Stowarzyszenie

 Zaproszenie do współpracy
 Statut Stowarzyszenia

Projekty...

Europejskie projekty
partnerskiej współpracy
szkół

NEW
 Szkolna fabryka inicjatyw - równe obywatelstwo

Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości

Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich
Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wymiana międzynarodowa
Wizyta w Danii
Galeria zdjęć z pobytu w Polsce
Wyzwania wobec inności
Klub Gier Planszowych

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH GROTA

spotkania w piątki od 18-23
wejście główne Liceum
obowiązkowo obuwie na zmianę

organizator-Game Master Jakub Lament
kontakt: kubalament@poczta.onet.pl
adres strony: grotazyrardowska.pl.tl

Autorzy Strony
Autorzy