COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Badanie kapitału społecznego

Działanie projektowe w kraju > Rok 2014 > Badanie kapitału społecznego


PROGRAM MŁODY OBYWATEL
BADANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGOPierwszy etap programu „Młody obywatel
polega na badaniu lokalnej społeczności. W tym czasie (do końca grudnia) uczestnicy poznają swoją miejscowość i zastanawiają się nad tym, jakie działania podjąć, aby wzmocnić jeden z zasobów lokalnej społeczności. Badanie, a w szczególności jego staranne przeprowadzenie i twórcza analiza wniosków, daje pewność, że działania podjęte przez uczniów w ramach projektu uczniowskiego (realizowanego w drugim semestrze) będą odpowiadać na realne potrzeby społeczności.

Badanie w sposób bezpośredni odnosi się do pojęcia ,,kapitału społecznego
, którego znaczenie wyjaśnione zostanie w module drugim kursu internetowego.

BADANIE
ETAP I: MAPA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Lekcja 1. Uczniowie przygotowują mapę swojej społeczności lokalnej. Dzięki przygotowanym scenariuszom zajęć lekcyjnych dowiadują się najpierw, czym jest społeczność lokalna i jakie są jej główne instytucje, które w trakcie zajęć odnajdują na mapie swojej społeczności lokalnej.

Praca domowa. Pierwsza praca domowa uczniów polega na naniesieniu na mapę miejsc ważnych dla tej społeczności: miejsc, w których ludzie się spotykają i rozmawiają ze sobą, w których sobie wzajemnie pomagają, działają razem na rzecz swojej społeczności, a także rozwijają swoje pasje i zainteresowania czy czują się po prostu bezpiecznie.. Wśród tych miejsc powinny się także znaleźć takie, które mają znaczenie symboliczne dla mieszkańców. To pierwsza mapa, prywatna. Drugą częścią zadania jest rozmowa z rodzicami i odnalezienie istotnych miejsc dla rodziny, również według wspomnianego klucza. To druga mapa, rodzinna.

W ten sposób uczniowie tworzą listę mniej lub bardziej formalnych miejsc i instytucji, ważnych dla funkcjonowania wspólnoty. Na kolejnych zajęciach dowiedzą się, dlaczego te miejsca są ważne z punktu widzenia realizacji projektu.

Lekcja 2. Z wykonanymi dwoma mapami uczniowie przychodzą na kolejne zajęcia. Tu, razem z nauczycielem, tworzą wspólną mapę - publiczną, która będzie sumą wszystkich map przygotowanych przez uczniów. Na zajęciach uzupełniają ją jeszcze o dwa rodzaje miejsc, miejsca, w których podejmowane są decyzje oraz w których tworzone są ważne dla społeczności lokalnej informacje.
W ten sposób powstaje rozbudowana mapa społeczności, z zaznaczonymi miejscami, które mają znaczenie dla poziomu lokalnego kapitału społecznego. Po wykonaniu tego zadania czas na etap kolejny
pogłębienie wyników pierwszego etapu.

BADANIE
ETAP II: GRA OFICER DLACZEGO, MISJA I

Praca domowa. Na etapie misji pierwszej uczniowie wcielają się w rolę detektywów lub reporterów, dociekając tego, co dzieje się w każdym ze wskazanych miejsc. Chodzi o zadanie pytania, dlaczego akurat to miejsce jest tak ważne dla danej społeczności, dlaczego akurat tam ludzie się spotykają, dlaczego właśnie tu robią coś razem, dlaczego to miejsce jest
niebezpieczne. W ten sposób zdobywają wiedzę o występujących w ich społeczności zasobach kapitału społecznego oraz dokumentują swoje odkrycia.

Uczniowie w trakcie zajęć otrzymują karty do gry, zawierające oznaczenie miejsca, do którego powinni się udać oraz listę pytań, które powinni zadać. Pytania są odpowiednio zróżnicowane, w zależności od obszaru, który aktualnie uczeń powinien zdiagnozować. Uczniowie, w parach lub samodzielnie, udają się do wszystkich miejsc, które składają się na mapę publiczną.

Lekcja 3. Etap badania kończy się spotkaniem uczniów z nauczycielem, gdzie wszyscy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat przebiegu zadania oraz wyników jego pracy.
Celem etapu II jest pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów życia społeczności, istotnych z punktu widzenia kapitału społecznego, takich jak rodzaje relacji międzyludzkich, zaangażowanie społeczne obywateli, przepływ informacji.

BADANIE
ETAP III: GRA OFICER DLACZEGO, MISJA II

Etap trzeci to analiza przykładowego działania społecznego, która pokazuje, w jaki sposób ludzie współpracują. Zadanie to ma charakter edukacyjny i powinno ukazać uczniom, w jaki sposób zrealizować można wspólne działanie. W pewien sposób jest więc również wprowadzeniem w etap programu, który pojawia się po badaniu. Ten etap to realizacja własnego projektu uczniowskiego, wzmacniającego kapitał społeczny w wybranym przez uczniów obszarze.

Lekcja 4. Na zajęciach uczniowie podzieleni na grupy analizują przygotowane przez nauczyciela doniesienia prasowe zawierające opisy wspólnych działań obywateli. Mogą to być relacje z mającego niedawno miejsce festynu, zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, otwarcia izby pamięci w miejscowej szkole czy proteście przeciwko budowie wysypiska odpadów zbyt blisko zabudowań. Uczniowie wyszukują w tekście odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące działania, jego organizatorów i celów.

Praca domowa. Zadaniem domowym uczniów, będącym sednem drugiego etapu gry OFICER DLACZEGO, będzie dotrzeć do osoby, która brała aktywny udział w opisanym w artykule działaniu oraz przeprowadzenie z nią prostego wywiadu w oparciu o przesłane wytyczne. W dyspozycji do wywiadu znajdą się pytania o motywacje kierujące daną osobą, o jej rolę i zadania, za które była odpowiedzialna, o ewentualnych sojuszników działania, o szczegółowe cele, o osiągnięte skutki i spodziewane rezultaty.

Lekcja 5. Elementem kończącym etap, a jednocześnie podsumowującym całe zadanie, będzie spotkanie uczniów z nauczycielem, gdzie razem podsumują dotychczasową pracę oraz przystąpią do analizy zdiagnozowanych zasobów oraz wyboru obszaru, który będą chcieli poprzez swój projekt uczniowski wzmocnić.BADANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - PREZENTACJA PO POLSKU
BADANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - PREZENTACJA PO ANGIELSKU

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego