COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Comenius oknem na świat

Artykuły

   Spotkanie w Nittedal było pierwszym z serii spotkań, które planujemy odbyć w każdej ze szkół partnerskich. W styczniu byliśmy na Węgrzech. W bieżącym roku szkolnym odbędą się jeszcze dwa takie spotkania –  w lutym w Turcji, a w kwietniu w Grecji. W następnym roku szkolnym we wrześniu wybieramy się do Islandii, w październiku na Cypr, w listopadzie do Hiszpanii, a w lutym do Francji. W kwietniu 2014 przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich spotkają się w Żyrardowie.

   
Pomiędzy spotkaniami każda szkoła wykonuje wiele działań projektowych na własnym terenie, kontaktując się z partnerami przez internet. Dotychczas przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na temat gender mainstreaming oraz wzięliśmy udział w ogólnoświatowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Przygotowaliśmy raport na temat równości płci w Polsce według prawa i w praktyce, a także raport o przemocy ze względu na płeć w naszym kraju. Oba raporty wejdą w skład wspólnych raportów naszej grupy partnerskiej, w których porównamy sytuację w naszych krajach w wymienionych aspektach. Od początku roku szkolnego prowadzimy również kampanię informacyjną popularyzującą prawa człowieka. Rozpoczęliśmy także projekt plastyczny, w którym w różnych formach artystycznych, jak na przykład plakat, kolaż czy komiks spróbujemy pokazać stereotypy płci w naszych krajach oraz nasze postawy wobec nich. Uczniowie zaangażowani w projekt przeprowadzą konkursy plastyczne na ten temat nie tylko w naszej szkole, ale także w innych szkołach w mieście. Ponadto, przygotowaliśmy kwestionariusz badający wspomniane stereotypy i postawy młodzieży wobec nich. Na podstawie takich kwestionariuszy opracowanych we wszystkich szkołach partnerskich stworzymy jeden wspólny kwestionariusz, którego użyjemy do przeprowadzenia ankiety we wszystkich szkołach wchodzących w skład naszej grupy.

   Przyszły rok szkolny zamierzamy poświęcić kształtowaniu postaw obywatelskich, włączając się w program Młody Obywatel, w ramach którego nauczymy się badać kapitał społeczny oraz pracować nad jego poprawą. Weźmiemy też udział w warsztatach rozwijających postawy liderskie oraz umiejętność współpracy w grupie.
Projekty Comenius są prawdziwym wyzwaniem dla szkół w całej Europie. W naszej szkole realizujemy je nieprzerwanie od roku 2005 – obecny projekt jest już czwarty. Bogaci w doświadczenia z poprzednich projektów wierzymy, że i ten okaże się udany.


Danuta Czyżewska
nauczyciel j. angielskiego
koordynator projektu ,,Comenius”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego