COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt Comenius            Projekt ma za zadanie pogłębić w szkołach i w środowisku lokalnym poziom wiedzy na temat różnych aspektów wpływu stereotypowego podziału ról płciowych na aprobowane społecznie sposoby mówienia o kobietach lub mężczyznach, mogące ich dyskryminować, albo ograniczać ich indywidualny rozwój i nie sprzyjać partnerskiej obywatelskiej współpracy dziewcząt i chłopców na rzecz dobra społecznego.
           Ma on uwrażliwić uczniów, nauczycieli i otoczenie szkoły na problematykę praw człowieka w aspekcie praw równościowych oraz zwiększyć poziom aktywności społecznej uczniów w ich środowisku, a tym samym także uczynić szkołę miejscem sprzyjającym edukacji w działaniu, przez doświadczenie kładące nacisk na integrację społeczną. Cel ten chcemy osiągnąć  wzmacniając   umiejętności   liderskie i  współpracy w  zespole  zaangażowanej  w projekt młodzieży, realizując kampanię informacyjną w szkole i środowisku na rzecz   podniesienia    świadomości o różnych aspektach wpływu społecznie narzucanych stereotypów ról   płciowych  na  indywidualny   rozwój   dzieci i młodzieży, a także uwrażliwiając odbiorców oferty medialnej, kreującej jednoznaczne wizerunki kobiecości i męskości, na potrzebę uwzględniania perspektywy   genderowej   w jej analizie.  Zamierzamy  również  zaangażować  uczniów w promocję międzynarodowego projektu Akcji 16 Dni Walki z Przemocą na tle płci oraz wykorzystać ich twórcze możliwości w konkursie plastyczno-fotograficznym, którego temat przewodni ma uwrażliwić na związek między normami społecznymi, a przyjmowanymi rolami płciowymi oraz presją norm na powszechnie realizowane wzorce kobiecości i męskości. Chcemy także zrealizować trening antydyskryminacyjny na tle płci w formie warsztatów    prowadzonych    przez   młodzież   naszej    szkoły i  opiekuna   zadania  w      każdej  z  6-ciu szkół   gimnazjalnych w mieście.


WSPOLNA STRONA PROJEKTU

   

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego