COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Portret wielokrotny rodziny polskiej

Działanie projektowe w kraju > Rok 2013 > Portret wielokrotny rodziny polskiej


Informacja o kolejnej inicjatywie w ramach nowego Comeniusa


Portret wielokrotny polskiej rodziny.
Tradycja i współczesność-według stereotypów ról płciowych i wbrew nim


Serdecznie zapraszamy Uczniów i Pracowników naszej szkoły do udostępnienia uznanych za ciekawe zdjęć z rodzinnych zbiorów, (wyznaczymy po feriach sposób ich przyjmowania, będą po godzinie skanowe i oddane właścicielom). Potrzebujemy ich do stworzenia galerii Portret wielokrotny polskiej rodziny. Tradycja i współczesność-według stereotypów ról płciowych i wbrew im. W tym zadaniu chcemy zaprezentować cudzoziemcom-naszym partnerom Comeniusa, fotograficzny obraz obyczajów, tradycji, kultury zajęć zwykłych rodziny i jej członków, sytuacji charakterystycznych dla jej życia dawniej i dziś. Stworzony z Waszych zdjęć- album może przedstawiać nasze rodziny jako grupę, ale także jej poszczególnych członków (dorosłych i dzieci) podczas pracy, nauki, wypoczynku i rozrywki, w domu i w innych ważnych miejscach, na wakacjach…itd.

Chcemy dać oglądającym naszą galerię wyobrażenie o zajęciach mężczyzn/chłopców i kobiet/dziewcząt w wielu polskich rodzinach, które są mniej lub bardziej tradycyjne, pełne i „niepełne”, w młodych współczesnych rodzinach waszego starszego rodzeństwa ( matki, ojcowie  w relacjach ze sobą,  z  dzieckiem ). Przynieście zdjęcia swoich rodziców, babć dziadków i swoje czy też swojego rodzeństwa; współczesne i z wczesnego dzieciństwa,zdjęcia rodziny z ukochanymi zwierzakami, chłopców i dziewczynek podczas zabaw codziennych zajęć, babć i dziadków, cioć i wujków w różnych okolicznościach ich życia… Możecie swojej współczesnej rodzinie zrobić zdjęcia samodzielnie lub poprosić kogoś o ich wykonanie( zdjęcia mogą być: pozowane, reżyserowane i w sytuacjach naturalnych) .

  • Osoby, które udostępnią swoje zdjęcia do projektu będą poproszone o podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunków na nich przedstawionych, oczywiście z zachowaniem zasad szacunku dla wszystkich osób.

  • Chcemy dać oglądającym tę galerię wyobrażenie o zmieniającej się modzie i jej wpływie na różne kwestie w polskiej rodzinie i życiu jej członków( typowe stroje, upodobanie do pewnego typu fotografowanych okoliczności z życia rodziny i jej członków).

  • Chcemy w naszej galeriii pokazać odświętne i codzienne tradycje polskiej rodziny i typowe lub nietypowe role jej członków pełnione w życiu codziennym i od święta.


Zdjęcia potrzebne do projektu możemy przyjmować do zeskanowania w obecności osób zgłaszających swoje zbiory  lub po krótkim czasie po ich udostępnieniu w wyznaczonych dniach i godzinach w pierwszym tygodniu po feriach;  
szczegóły będą ustalone z powierzającymi na wyznaczony czas swoje zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia powinny na odwrocie zostać podpisane nazwiskiem właściciela oraz wskazaniem klasy, być włożone do folii lub zaklejonej koperty podpisanej nazwiskiem właściciel i wskazaniem klasy.

Oczekiwalibyśmy podania przybliżonego roku wykonania zdjęcia i jeżeli to byłoby nieoczywiste,  wyjaśnienia, kto na zdjęciu i w jakich okolicznościach został przedstawiony ( matka, dzieci ,dziecko -chłopiec,…….. inne szczegóły).

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie indywidualnie lub zespołowo ( 2-4 osób) Bożenie Gąsiorowskiej chęci przygotowania twórczej prezentacji zdjęć własnych i innych zgłoszonych do tego zadania. Kontakt w sali 102 lub 105 oraz drogą e-mailową; e-mail: bozena.gasiorowska@gmail.com

Zapowiadamy II zadanie związane z tym przedsięwzięciem:

Chłopcy, mężczyźni są  z Marsa, a dziewczynki, kobiety z…-
tradycja i współczesność-według stereotypów ról płciowych i wbrew nim

  • I formuła: w tym przedsięwzięciu zakłada się Wasz bardzo twórczy wkład. Można ze zdjęć, które sami zgromadzicie lub wykorzystanych ze zbiorów szkolnych stworzyć wymowny w treści i atrakcyjny w charakterze kolaż, w którym możecie oprócz zdjęć rodzinnych grupowych lub jej członków w jakiś znaczących dla Waszej koncepcji sytuacjach i okolicznościach użyć krótkie cytaty gotowego tekstu/tekstów, tytuły, fragmenty tekstów prasowych, własnoręcznie zapisane słowa, frazy itd..

  • II formuła  tego zadania przewiduje konstrukcję kolaży plastycznych z wykorzystaniem zdjęć prasowych, zdjęć- skanów autentycznych lub wykonanych na potrzeby projektu fotografii, rysunków satyrycznych, tekstu gotowego cytatu lub własnego zwięzłego komentarza lub wymownego tytułu. Całość powinna prezentować się jako spójna - znacząca forma.

  • Będą jeszcze inne formuły …


Liczymy na Wasze zaangażowanie w niej ze względu na to, że Rok 2013 ogłoszony został Rokiem Rodziny, więc prezentacja naszej galerii może okazać się bardzo interesującym przedsięwzięciem w skali lokalnych obchodów tego patronatu. Mamy nadzieję, że uda się nam zgromadzić naprawdę dużo fajnych zdjęć i kolaży, które stworzą zajmującą opowieść o barwnym portrecie polskiej rodziny możliwą do pokazania partnerom ComeniusaRodzina - Prezentacja po polsku
Families - Prezentacja po angielsku
Polskie rodziny - fakty, mity i stereotypy
Gender roles in family photos in Poland

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego