COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Produkty końcowe


Kampania Gender - Prezentacja po polsku
Kampania Gender - Prezentacja po angielsku


16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć - Prezentacja po polsku
16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć - Prezentacja po angielsku


Prawa człowieka - Prezentacja po polsku
Prawa czlowieka - Prezentacja po angielsku


Przeciw dyskryminacji ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną - Prezentacja po polsku
Przeciw dyskryminacji ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną - Prezentacja po angielsku


Spotkania z trudnymi tematami w filmie - Prezentacja po polsku
Spotkania z trudnymi tematami w filmie - Prezentacja po angielsku


Spotkanie z Sylwią Chutnik - Prezentacja po polsku
Spotkanie z Sylwią Chutnik - Prezentacja po angielsku


Gender Equality Report


Report on Violence Based on Race, Gender and Sexual Orientation


Questionnaire on Gender Role Stereotypes


Kwestionariusz na temat stereotypów ról płciowych


Wyniki ankiety dotyczącej stereotypów płciowych
Results of the survey on gender role stereotypes - conclusions - PolandRodzina - Prezentacja po polsku
Families - Prezentacja po angielsku
Polskie rodziny - fakty, mity i stereotypy

Gender roles in family photos in Poland


Przemoc domowa na cenzurowanym
Domestic violence on the carpet


Angielski - konferencja (film)Wizerunek kobiety w reklamach
The image of women in advertisementsBadanie kapitału społecznego
Social capital researchEvaluation of project meetings


Internasional black book of advertisements


Local social capital research and improvement - joint results


Trying to enhance the local social capital


Evaluating the online questionnaire students


Evaluating the online questionnaire teachers


Students surveyJoint evaluation


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego