COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Przeciw dyskryminacji ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną


     Uczniowie klasy 2b wykonali w dwuosobowych zespołach prace o charakterze popularyzującym tematykę projektu, przewidziane do ekspozycji w ustalonym terminie.
Prace przyjęły charakter posterów, plakatów oraz prezentacji multimedialnych i zostały omówione przez autorów na forum klasy.
Prace popularyzują wiedzę na temat równości bądź jej braku i przejawów takowej w odniesieniu do płci, niepełnosprawności, ras - czy raczej populacji oraz preferencji seksualnych.
Powstało kilkanaście ciekawych prac graficznych, popularyzujących postawę równości, odrzucających stereotypy, obiektywnie przedstawiających uwarunkowania różnorodności, która jest naturą świata żywego i wynikiem jego ewolucji, nie może zaś być podstawą różnicowania praw lub uzasadnieniem odmiennego postrzegania i traktowania.GALERIA PLAKATÓW
PREZENTACJA - JĘZYK POLSKI
PREZENTACJA - JĘZYK ANGIELSKI

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego