COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Przemoc domowa na cenzurowanym

Działanie projektowe w kraju > Rok 2013 > Przemoc domowa na cenzurowanym

Na rzecz lepszego świata…
Rozstrzygnięcie Konkursu Przemoc domowa na cenzurowanym

 


     Realizatorzy projektu Comenius „Szkolna Fabryka Inicjatyw – równe obywatelstwo” w LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet- filia w Żyrardowie zorganizowali konkurs na rzecz lepszego świata, świata bez przemocy, poniżenia i bezradności. Świata, w którym każdy człowiek bez względu na wiek i płeć może żyć godnie, z szansą na doznanie chociaż kilku chwil szczęścia, z poczuciem, że w odruchu solidarności inni, gdy spotka go niezawinione cierpienie, zechcą pochylić się nad jego doświadczeniem z uwagą i serdecznością.

Adresowany do uczniów gimnazjum i liceum Konkurs „Przemoc domowa na cenzurowanym!” pod patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa mógł się sfinalizować dzięki wsparciu Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wydziału Promocji Miasta, LO im S. Żeromskiego, Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszenia Dziedzictwo, jak również dzięki ofiarności społecznej pracy wielu nauczycieli lub filantropijnym gestom bezimiennych darczyńców. Gala mogła być uświetniona dzięki występom zespołu The Reds i Zuzanny Osuchowskiej z liceum oraz gitarowym popisom Aleksandra Piekarskiego i Kacpra Strojaka z ZSP nr 7.


Dla organizatorów było ważne, żeby w zgłoszonych pracach literackich, plastycznych oraz filmach temat został przedstawiony z ważnej dla młodzieży perspektywy i był promocją postaw wyrażających sprzeciw wobec różnych nadużyć np. wobec godności, poszanowania niezależności finansowej np. matek pracujących w domu, osób starszych przebywających na stałe w rodzinie dzieci. Uczestnicy mogli podjąć temat bezprawia naruszania intymności, wykorzystywania seksualności dziecka, w kwestii zagrożenia jego zdrowia, życia, poczucia bezpieczeństwa, opieki - np. potępienie zjawiska nieodpowiedzialności rodziców wobec tzw. dzieci ulicy, które są bardzo często narażone na różnego rodzaju przemoc również poza rodziną.


Młodzi ludzie nie zawiedli- tak trudna tematyka poruszyła ich wrażliwość. Powstało 40 prac plastycznych, dwa filmy i 19 prac literackich. Jury konkursu stanęło przed trudnym zadaniem, szczególnie w kategorii prace plastyczne. Prezentowały one różne formy i techniki. Nawet te prace, które nie zakwalifikowały się do nagrody stanowią bardzo cenny wkład w projekt Szkolnej Fabryki Inicjatyw-równe obywatelstwo realizowany w programie międzynarodowej wymiany. Dowodzą, że młodzież dość dobrze rozumie rozmaite aspekty przemocy w rodzinie i także całkiem dobrze rozróżnia, to co jest przemocą a co zasadnym wychowawczo domaganiem się rodziców do respektowania granic, zasad, umów. Mogliśmy się o tym szczególnie przekonać podczas organizowanych w dwóch szkołach spotkań z uczniami przed finałem inicjatywy.W konkursie, w trzech kategoriach nagrodzono 19 uczniów. Uhonorowania w kategorii literackiej:

Nagroda I - Maja Woźnicka (opiekun - Żaneta Wesołowska) ZSP nr 2;

Nagrody II: Kamila Pazura (opiekun - Monika Flis) ZSP nr 3; Iga Naparty (opiekun- Monika Jeż) ZSP nr 2; Tomasz Fatalski LO im. Stefana Żeromskiego;
Nagrody III: Anna Łodzińska (opiekun- Monika Flis) ZSP nr 3, Marta Opalińska i Anna Cichocka z LO im. Stefana Żeromskiego.


Nagrody w kategorii- plastyka na poziomie gimnazjum:

Agata Pietuszko (opiekun-Wioletta Pilorz) ZSP nr 2, Natalia Klimkiewicz (opiekun- Wioletta Pilorz)Magdalena Jurek (opiekun – Anna Szymańska) ZSP nr 1, Aneta Misiak ZSP nr 6 ( opiekun Dorota Misiak). LO im. Stefana Żeromskiego -nagrody zdobyły uczennice pracujące pod opieką Marty Czarnockiej: Dominika Migda, Aleksandra Nadolna, Maja Sosnowska, Agnieszka Winiarek –wyróżnienie.W kategorii-film:

Nagroda I - z ZSP nr 2 Kamil Kwasner, Marcin Gomulak (pomoc merytoryczna Kamil Suchojad; wyst. Konrad Duchacz, Maciej Borowski, Artur Orzeł-) za film Obojętność boli najbardziej.

II nagrodę uzyskały uczennice z ZSP nr 7: Ada Adamska, Paulina Szymańska, wyst. Sylwia Wińciorek, Justyna Fenig


Nagrodzeni reprezentowali wszystkie szkoły biorące udział w konkursie. Najliczniejszą grupę w kategorii prace literackie stanowili Uczniowie ZSP nr 2, to spośród nich wywodziła się laureatka I nagrody - Maja Woźnicka- podopieczna pani Żanety Wesołowskiej. Również drugie miejsce w tej kategorii należało do uczennicy tej szkoły podopiecznej pani Moniki Jeż. Zaś podopieczni pani Żanety Wesołowskiej i wychowankowie pani Beaty Dudy nakręcili film-Obojętność boli najbardziej, za który otrzymali I nagrodę w kategorii film. Szczególnie cenne w tym przedsięwzięciu było to, że zespół stanowili chłopcy. Na pewno zaowocowała energia twórcza młodych ludzi i skuteczna zachęta nauczycieli.


Podsumowanie nastąpiło 24 czerwca w pięknej sali Resursy. To właśnie tutaj spotkali się na gali uczestnicy przedsięwzięcia oraz zaproszeni goście, którym za przybycie organizatorzy chcieliby bardzo podziękować.


Prosząc o uświetnienie tego spotkania obecnością znanych publicznie osób, chcieliśmy wyrazić przekonanie, że takie postawy młodzieży powinny być doceniane, jako że są jeszcze rzadkością w praktyce codziennego życia.


Mimo braku możliwości wzięcia udziału w gali konkursu kierownik Pracowni Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich w warszawskim Ośrodku Rozwoju Edukacji- Pani Grażyna Kurowska w liście do Pani Dyrektor liceum- Genowefy Milczarek, wyraziła uznanie dla cennej inicjatywy edukacyjnej i podziw dla zaangażowania uczniów.


Treść listu była odczytana w wystąpieniu Pani Dyrektor na uroczystym podsumowaniu. Być może słowa w nim wyrażone były szczególną nagrodą dla autorów i autorek najbardziej udanych w konkursie efektów. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie lub wcześniej w warsztatach, mieli nie tylko okazję do wszechstronnej ekspresji twórczej, ale, co najważniejsze, mogli wyrazić wsparcie dla powolnie postępującej zmiany społecznej na rzecz odważniejszego dostrzegania trudnego problemu ofiar przemocy w rodzinie lub bardzo stereotypowego wychowania wg zasad sztywnego podziału ról społecznych rezerwowanych w powszechnej świadomości wyłącznie dla jednej płci.


Wiele ciepłych słów uznania dla postaw żyrardowskich uczniów i efektów ich pracy w czteroformułowym konkursie wypowiedziała Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet-Urszula Nowakowska, stwierdzając, że podobne inicjatywy nie kończyły się takim sukcesem nawet w stołecznych szkołach.


Dzięki życzliwości dyrektorów szkół miasta i chęci współpracy nauczycieli Konkursowi Przemoc domowa na cenzurowanym w kilku placówkach towarzyszyła inicjatywa realizacji warsztatów edukacyjno-psychologicznych w ramach profilaktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego i harmonijnego rozwoju psychospołecznego Dziewczynki są z Wenus, a chłopcy z Marsa. Czy może coś się zmieniło? Odbyło się też kilka spotkań promujących ideę przedsięwzięcia. W konkursie nie uczestniczyła tylko jedna szkoła. Za to, nadprogramowo prowadziliśmy w bardzo miłej atmosferze warsztaty w czwartej klasie naszej lokalnej Społecznej Szkoły. Mamy nadzieję, że współpraca szkoły z liceum w projekcie Comenius będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym.


Wszystkie efekty konkursu i towarzyszących im zajęć edukacyjnych będą na różne sposoby promowane w zasobach Centrum Praw Kobiet, ale również poza granicami kraju na wymianach międzynarodowych w kilku krajach Europy, dokąd pojadą uczestnicy Comeniusa realizowanego w LO im. S. Żeromskiego. Organizatorzy serdecznie gratulują laureatom sukcesu artystycznego, a wszystkim uczestnikom- wrażliwości, odwagi i zaangażowania na rzecz budowy lepszego świata.


Prezentacje:

Przemoc domowa na cenzurowanym
Domestic violence on the carpet

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego