COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

Nowy Projekt - Tydzień Żyrardowski

Artykuły

        LO im. S. Żeromskiego od roku 2005 nieprzerwanie realizuje europejskie projekty partnerskiej współpracy szkół w ramach programu Comenius, zawsze pełniąc w nich rolę koordynatora. W ciągu tych siedmiu lat współpracowaliśmy z dziewiętnastoma różnymi szkołami z piętnastu krajów, wykonując działania związane z tematyką projektu, a zarazem poznając kulturę, język, obyczaje, życie rodzinne i szkolne oraz systemy edukacji w krajach partnerskich, a także nawiązując przyjaźnie za granicą. Kontakty te były dla wszystkich uczestników projektów zarówno wielkim wyzwaniem, jak i prawdziwą przygodą, źródłem ogromnej satysfakcji i rozwoju.
          Świadomi wielorakich korzyści płynących z tego typu współpracy międzynarodowej, nie mieliśmy wątpliwości, że należy ją kontynuować, mimo że z powodu zakończenia projektu „Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości” musieliśmy się rozstać z partnerami z ostatnich dwóch lat. Szanse na zdobycie kolejnego grantu   Comeniusa  były   bardzo   niewielkie,  ponieważ   w  Polsce o   ten  grant  aplikuje  bardzo wiele szkół, a ponadto te, które w ciągu ostatnich pięciu lat z niego korzystały, otrzymują ujemne punkty. Jeśli chcą pokonać konkurencję, muszą przygotować znacznie lepsze wnioski niż szkoły, które takiego grantu dotychczas nie dostały.
            Jako szkoła koordynująca trzy poprzednie projekty Comenius, mieliśmy wielkie doświadczenie i dużo wiedzy na temat poszukiwania partnerów do współpracy, procedury ubiegania się o grant, przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wybierania tematyki projektu w sposób gwarantujący możliwie największe szanse powodzenia. Uznaliśmy więc, że warto próbować, mimo świadomości, iż ogrom pracy włożonej w zbudowanie grupy partnerskiej, stworzenie projektu i opracowanie wniosku może pójść na marne. Tym razem do przygotowania projektu włączyła się nauczycielka języka polskiego i autorka wielu innych projektów zrealizowanych w szkole, Bożena Gąsiorowska, i właśnie ona była pomysłodawczynią tematu oraz znakomitej większości działań, które zamierzaliśmy przeprowadzić. Model pracy oparty na silnym liderze merytorycznym projektu, współpracującym z koordynatorem, odpowiedzialnym przede wszystkim za część formalną, organizacyjną, administracyjną, kontakty z rodzicami wyjeżdżających uczniów oraz partnerami zagranicznymi, znakomicie się sprawdził w poprzednim projekcie, mieliśmy więc nadzieję, że i tym razem okaże się skuteczny.
        Tematyka projektu, zaproponowana przez Bożenę Gąsiorowską, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem za granicą. Niebagatelne znaczenie miało również nasze doświadczenie w koordynowaniu projektów Comenius oraz najwyższe oceny otrzymane przez poprzednie projekty od Polskiej Agencji
Narodowej. Na ogłoszenie, zamieszczone na forum dla szkół   poszukujących   partnerów  do  współpracy,   jak   i zaproszenia wysłane do   konkretnych  szkół,    dostaliśmy   ponad    pięćdziesiąt     pozytywnych    odpowiedzi  z piętnastu różnych krajów. Realizacja projektu z ta wieloma partnerami nie jest możliwa, wybraliśmy zatem dziewięć szkół, wśród których znalazły się przede wszystkim placówki położone w krajach, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy, a także trzy takie, które nigdy dotąd nie korzystały z grantu Comeniusa. Trzy tego typu szkoły w grupie partnerskiej dają dodatkowe dwanaście punktów na etapie selekcji szkół przez Komisję Europejską, zatem zwiększają szansę otrzymania grantu.  Polityka ta okazała się skuteczna. Nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko -  znalazł się w grupie dziewięciu procent wniosków o najwyższej liczbie punktów za wartość merytoryczną.  Dostaliśmy  grant Comeniusa, a wraz  z  nami   osiem z   dziewięciu   szkół, z którymi składaliśmy wniosek. Jedynie szkoła włoska nie otrzymała grantu, ponieważ ich wniosek, z przyczyn formalnych w ogóle nie był rozpatrywany.
      Od początku tego roku szkolnego realizujemy zatem projekt Comeniusa pod tytułem „Szkolna fabryka inicjatyw
równe obywatelstwo” we współpracy z następującymi ośmioma szkołami:

Verzlunarskoli Islands, Reykjavik, Islandia
Lycée Philadelphe de Gerde, Pessac, Francja
1st Geniko Lykeio Salaminas, Salamina, Grecja
I.E.S “Maestro Juan Calero”, Monesterio, Hiszpania
Tevfik Ileri Anadolu Lisesi, Rize, Turcja
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapeszt, Węgry
Bjertnes videregaende skole, Nittedal, Norwegia  
Techniki Scholi Larnakas, Larnaka, Cypr


           Zgodnie z koncepcją Bożeny Gąsiorowskiej, projekt ma za zadanie pogłębić w szkołach i w środowisku lokalnym poziom wiedzy na temat różnych aspektów wpływu stereotypowego podziału ról płciowych na aprobowane społecznie sposoby mówienia o kobietach lub mężczyznach, mogące ich dyskryminować, albo ograniczać ich indywidualny rozwój i nie sprzyjać partnerskiej obywatelskiej współpracy dziewcząt i chłopców na rzecz dobra społecznego. Ma on uwrażliwić uczniów, nauczycieli i otoczenie szkoły na problematykę praw człowieka w aspekcie praw równościowych oraz zwiększyć poziom aktywności społecznej uczniów w ich środowisku, a tym samym także uczynić szkołę miejscem sprzyjającym edukacji w działaniu, przez doświadczenie kładące nacisk na integrację społeczną. Cel ten chcemy osiągnąć wzmacniając umiejętności liderskie i współpracy w zespole zaangażowanej w projekt młodzieży, realizując kampanię informacyjną w szkole i środowisku na rzecz podniesienia świadomości o różnych aspektach wpływu społecznie narzucanych stereotypów ról płciowych na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży, a także uwrażliwiając odbiorców oferty medialnej, kreującej jednoznaczne wizerunki kobiecości i męskości, na potrzebę uwzględniania perspektywy genderowej  w jej analizie. Zamierzamy również zaangażować uczniów w promocję międzynarodowego projektu Akcji 16 Dni Walki z Przemocą na tle płci oraz wykorzystać ich twórcze możliwości w konkursie plastyczno-fotograficznym, którego temat przewodni ma uwrażliwić na związek między normami społecznymi, a przyjmowanymi rolami płciowymi oraz presją norm na powszechnie realizowane wzorce kobiecości i męskości. Chcemy także zrealizować trening antydyskryminacyjny na tle płci w formie warsztatów prowadzonych przez młodzież naszej szkoły i opiekuna zadania w każdej z 6-ciu szkół  gimnazjalnych w mieście.
        Nasza szkoła otrzymała najwyższy możliwy grant, czyli 20 000 euro na realizację projektu przez dwa lata. Warunkiem bezzwrotnego dysponowania tymi pieniędzmi jest wykonanie wszystkich zadań projektowych zgłoszonych we wniosku oraz udział w wyjazdach zagranicznych co najmniej 24 osób w czasie trwania projektu. W tym roku szkolnym w listopadzie jedziemy do Norwegii, w grudniu lub styczniu na Węgry, w lutym do Turcji, a w czerwcu do Grecji. W przyszłym roku szkolnym natomiast w październiku wybieramy się do Islandii, w listopadzie do Hiszpanii, w lutym do Francji, a w czerwcu na Cypr. W marcu lub w kwietniu 2014 wszyscy nasi partnerzy przyjeżdżają do Żyrardowa.
        Bieżący rok szkolny będzie więc dla nas bardzo pracowity, ale zarazem obfitujący w możliwości rozwoju i przeżycia fascynujących przygód. Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z poprzednich projektów zabieramy się do pracy z dużym zapałem i z wiarą, że kolejne projekty będą równie pouczające i wzbogacające jak poprzednie, a także pozwolą nam poszerzyć krąg naszych przyjaźni
o nowe kraje europejskie.

Danuta Czyżewska,
nauczycielka języka angielskiego,
koordynator projektów europejskich.


      

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego